marți, 28 decembrie 2010

Referenţi

Cartea are ca referenţi cadre didactice universitare cunoscute:

Cartea a fost publicată

Cartea LabVIEW. Simulări interactive cu aplicaţii în fizică a fost publicată la sfârşitul săptămânii anterioare (20-26 decembrie). Iată câteva date tehnice:
  • format: A5;
  • nr. pagini: 282;
  • preţ: 40 lei;
  • ISBN: 978-973-650-244-6.

sâmbătă, 6 noiembrie 2010

Destinatarii cărţii

Lucrarea se adresează profesorilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar, precum şi cadrelor didactice şi studenţilor de la facultăţile cu profil tehnic, în special celor care predau sau studiază ştiinţele exacte (e.g., fizică, matematică, chimie) sau inginereşti (e.g., calculatoare, automatică, electronică, electrotehnică, telecomunicaţii, mecatronică, robotică).

Ce este LabVIEW?

Mediul de programare grafică LabVIEW este pus la dispoziţie celor interesaţi de compania National Instruments. Acesta permite realizarea unor instrumente virtuale pentru măsurare şi testare, sisteme de control şi monitorizare a proceselor, cercetare ştiinţifică, achiziţii de date şi simulare a fenomenelor.

O nouă carte la Editura Albastră

În curând, Editura Albastră din Cluj-Napoca, binecunoscută cititorilor români pentru apariţiile editoriale din domeniul informaticii - şi nu numai - va publica lucrarea "LabVIEW. Simulări interactive cu aplicaţii în fizică", autor Traian Anghel.